www.oanit.com
Брой оферти: 894 | български

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

 
 
  Търсене

Валутни курсове: EUR - 1.9558, USD - 1.2409, CHF - 1.2106, GBP - 2.4554


ПОСЛЕДНИ ОБЯВИ 
Район: с.Горни Лозен
 
Тип оферта: Продава
 
Площ: 50 кв.м.
 
Цена: €750
 
Детайли

ЗА НАС 


КОНСОРЦИУМ ИЗТОК

е търговска марка на една от първите агенции за недвижими имоти, регистрирана в началото на 1991 г.


Дружеството бързо се налага като водеща и авторитетна фирма за недвижими имоти и в началото на 1995 год. прераства в стопанско сдружение - КОНСОРЦИУМ ИЗТОК, приемник на което е Кооперация "Обединени агенции за недвижими имоти и туризъм"(ОАНИТ), регистрирана през 2001 г.

Агенцията има уникална структура, която съчетава максималната гъвкавост на малката фирма (отделните агенции запазват своята икономическа независимост и търговска марка и дори се конкурират помежду си) с високата ефективност на голямата компания (когато е необходимо отделните фирми работят в екипи или си партнират).

Силната мотивация, духът на сътрудничество, достъпът до значително количество оферти и богатата база данни от систематизирана информация в агенцията и практически пълната липса на текучество осигурява непрекъснат приток на нови съдружници и постепенно води до формиране на многобройни екипи от висококвалифицирани специалисти със значителен опит, които покриват всички сегменти на пазара.

Предлага се пълна гама от професионални услуги:

. покупко-продажба на недвижими имоти


. наемане и управление на имоти;


. консултантски услуги;


. лицензирани оценки на недвижими имоти;


. инвестиционно консултиране


. застраховане.

Сега сдружението включва над 110 агенции с над 120 офиса и поделения практически във всеки един район на столицата, в които работят над 250 души. Това са предимно инженери и икономисти, а също архитекти, проектанти, геодезисти, лицензирани оценители, професори и научни работници, подпомагани от юристи, WEB и компютърни експерти, рекламни специалисти, филолози с широкоспектърна езикова подготовка.

КООПЕРАЦИЯ "ОАНИТ" е инициатор и учредител на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ" - браншово сдружение, което защитава интересите на физически и юридически лица, дейността на които е пряко или косвено свързана с пазара на недвижими имоти и цели налагането на висок професионализъм и коректност във взаимоотношениета с клиентите и партньорите на пазара.

Непосредствена цел на агенцията е създаване на ефективно действаща структура от партньорски фирми в страната, която да покрие цялата територия на България.

Кооперация "ОАНИТ" е инициатор, учредител и член на Управителен съвет на Сдружение брокери на имоти - учредено на 12 април 2013г. Сдружението цели защита на потребителите на посреднически услуги и правата и интересите на своите членове чрез приемане на специален закон за брокерите, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите в Република България. Националният регистър на брокерите да се поддържа от Държавен орган, а санкционирането на недобросъвестните брокери да става от съдилищата на Република България, а не от частна структура (камара). 


 
  

НОВИНИ
ВРЪЗКИ